Gói Basic

Ký quỹ 2.000.000đ

Chiết khấu 25%

Theme 700k chỉ còn 525k

✅Tặng theme giới thiệu cơ bản

✅Cấp 1 ID để show demo

✅Tặng bộ Plugin trả phí

❌Miễn phí 1 năm hosting

❌Tặng Plugin quản lý khách hàng

Đăng ký ngay

Gói Startup

Ký quỹ 3.000.000đ

Chiết khấu 30%

Theme 700k chỉ còn 490k

 Tặng thêm 20% điểm nạp

✅Tặng theme giới thiệu cao cấp

✅Cấp 1 ID để show demo

✅Tặng bộ Plugin trả phí

❌Miễn phí 1 năm hosting

❌Tặng Plugin quản lý khách hàng

Đăng ký ngay

Gói Pro 01

Ký quỹ 5.000.000đ

Chiết khấu 35%

Theme 700k chỉ còn 455k

Tặng thêm 30% điểm nạp

✅Tặng theme giới thiệu cao cấp

✅Cấp 1 ID để show demo

✅Tặng bộ Plugin trả phí

✅Miễn phí 1 năm hosting 3GB

✅Tặng Plugin quản lý khách hàng

Đăng ký ngay

Gói Pro 02

Ký quỹ 8.000.000đ

Chiết khấu 40%

Theme 700k chỉ còn 420k

Tặng thêm 35% điểm nạp

✅Tặng theme giới thiệu cơ bản

✅Cấp 1 ID để show demo

✅Tặng bộ Plugin trả phí

✅Miễn phí 1 năm hosting 5GB

✅Tặng Plugin quản lý khách hàng

Đăng ký ngay